Teaterverksamhet på Bygård har långa traditioner och Vanda Teaterförening håller sina repetitioner på Bygårds-scenen.

https://vandateaterforening.fi/svenska/kontakt/om_oss/